Prace wiertnicze i wykonywanie przyłączy

wiertło 02Nasza działalność obejmuje także prace wiertnicze i wykonywanie przyłączy. Działamy sprawnie, dbając o każdy detal. Gwarantujemy indywidualne podejście.

 

Wiercenie studni głębinowych

Świadczymy usługi w zakresie wiercenia studni głębinowych. Prace obejmują wykonanie odwiertu, wprowadzenie rury studziennej wraz z filtrem, obsypkę żwirową, czyszczenie otworu oraz uruchomienie studni. Wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt wiertniczy, pozwalający na wykonanie odwiertów nawet w trudno dostępnych miejscach.

 

Kopanie studni

Kopiemy studnie głębinowe dostosowane do potrzeb właścicieli domów jednorodzinnych, firm, zakładów przemysłowych oraz dla rolnictwa. Wykorzystywane materiały dobieramy indywidualnie, uwzględniając głębokość i zapotrzebowanie na wodę oraz warunki techniczne. Gwarantujemy rzetelne wykonanie powierzonych nam prac.

 

Prowadzenie dokumentacji hydrogeologicznej

Zajmujemy się prowadzeniem dokumentacji hydrogeologicznej, ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych. Czynności w tym zakresie wykonywane są przez geologów z odpowiednimi uprawnieniami.

 

Konserwowanie studni

Wykonujemy także prace w zakresie konserwacji studni. Rzetelnie ocenimy stan studni, zajmiemy się czyszczeniem oraz dezynfekcją.

 

Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe

Wykonujemy także przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe. Obsługujemy klientów różnego typu. Gwarantujemy rzetelne wykonanie projektu, w uzgodnieniu z właściwym zakładem wodociągowym. Dzięki bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie sprawnie wykonać przewierty niezależnie od ukształtowania terenu, także pod drogami czy nad torami.

 

Wykonawstwo studni głębinowych

Wykonujemy studnie głębinowe. Wykorzystujemy wysokiej jakości materiały. Dbamy nie tylko o funkcjonalność, ale także o estetykę studni.

 

Likwidacja studni

Zajmujemy się likwidacją studni głębinowych i kopanych. Stosujemy takie metody, jak: zasypywanie urobkiem, cementacja oraz iłowanie. Likwidację studni przeprowadzamy w oparciu o projekt geologiczny. Po zakończeniu prac sporządzamy protokół likwidacji, który uwzględnia stan techniczny studni oraz warunki hydrogeologiczne panujące w danym miejscu. Działamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i normy ekologiczne.

 

Odwierty pod pale

Wykonujemy odwierty pod pale. Wiercenie odbywa się bez wstrząsów. Gwarantujemy rzetelne wykonanie powierzonych nam prac.